Relacja między przeciętną emeryturą wypłacaną z ZUS a przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej spadała z prawie 55% w 2013 do 49% w 2018. Przeciętna wysokość emerytury wypłacanej z ZUS na koniec 2018 wyniosła 2253,24 zł brutto i była wyższa o 25% od emerytury wypłacanej na koniec 2011. Przeciętne miesięcznie wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2018 wyniosło 4585,03 zł brutto i było wyższe o 35% od wynagrodzenia w 2011. Zobacz szczegółowe dane ZUS na temat emerytur (link) oraz dane GUS na temat wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Jednocześnie na koniec 2018 liczba pracujących emerytów wyniosła 747,2 tys. i była większa o prawie 38% od liczby pracujących emerytów na koniec 2011 (541,9 tys.). W tym czasie udział pracujących emerytów w relacji do emerytów otrzymujących świadczenie wypłacane z ZUS zwiększył się z 10,9% do 13%. Zobacz więcej danych ZUS na temat miesięcznych wybranych świadczeń pieniężnych (link) oraz na temat pracujących emerytów (link).

Żyjemy w czasach, kiedy koszty utrzymania rosną w zastraszającym tempie. Drożeje żywność, więcej płacimy za mieszkania, a seniorzy mają dodatkowe potrzeby – chorują i muszą więcej wydawać na leki. Tymczasem emerytura nie starcza nawet na jedzenie – mówi dziennikowi Fakt dr Tatiana Kanasz, socjolożka z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Seniorzy są tą grupą Polaków, która w ciągu roku zubożała najbardziej. Wskaźnik w ciągu roku wzrósł z 3,9 do 4,4 proc. To oznacza, że na granicy minimum egzystencji żyje już w naszym kraju ok. 300 tys. starszych osób.