Podczas rozmowy w publicystycznej rozgłośni radiowej TOK FM (Grupa Agora SA) doszło do niecodziennego zachowania posła Prawa i Sprawiedliwości, Łukasza Schreibera. Wypowiadając się na temat Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, działacz PiS obraził dziesiątki tysięcy strajkujących młodych ludzi w Polsce – i miliony za granicą. – Nie zmienimy polskiej gospodarki w imię jakieś fanaberii – mówi Schreiber.

Łukasz Paweł Schreiber (ur. 26 maja 1987 w Bydgoszczy) to polski polityk i samorządowiec, poseł na Sejm VIII kadencji, od 2018 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Syn Grzegorza Schreibera (Grzegorz Zenon Schreiber to polski polityk i nauczyciel, poseł na Sejm I, III, VII i VIII kadencji, w latach 2006–2007 podsekretarz stanu w resortach związanych ze sportem, w latach 2016–2018 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, od 2018 marszałek województwa łódzkiego). Jego młodszy brat Kamil został dyrektorem oddziału Banku Pocztowego w Bydgoszczy.

O co walczy Młodzieżowy Strajk Klimatyczny?

Załączamy manifest ekologicznych buntowników

Zainspirowani odwagą, nieustępliwością i determinacją Grety Thunberg, chcemy przeciwstawić się bierności polityków wobec postępowania zmian i ocieplenia klimatu. Nie zgadzamy się na przemilczanie i ignorowanie problemu, który jest kwestią kluczową dla naszej przyszłości. To my – jako młodzi ludzie – w największym stopniu będziemy odczuwać skutki dzisiejszyego braku decyzji.

Jesteśmy świadomi_e, że uratowanie naszej planety wymaga od nas realnej zmiany sposobu życia. Wiemy też, że nasze indywidualne działania nie są i nie będą wystarczające, by zatrzymać dramatyczne procesy niszczące środowisko.

Czego oczekujemy?:

1. Żądamy prowadzenia polityki klimatycznej w oparciu o aktualne stanowisko nauki wyrażone w najnowszych raportach Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) powołanego przez ONZ. Oczekujemy, że sugerowane przez środowisko naukowe rozwiązania będą wdrażane niezwłocznie we współpracy międzynarodowej.

2. Wzywamy rząd polski, by oficjalnie uznał katastrofę klimatyczną poprzez ogłoszenie stanu kryzysu klimatycznego. Kwestia kryzysu nie może być przedmiotem ideologicznych sporów – w obliczu katastrofy musimy mówić wspólnym głosem, ponad podziałami.

3. Domagamy się zawarcia kompleksowej i aktualnej wiedzy o mechanizmach kryzysu klimatycznego w podstawie programowej na wszystkich szczeblach edukacji, przy zapewnieniu kadrze nauczycielskiej obowiązkowych szkoleń w tym zakresie. Jednocześnie edukację klimatyczną w pełnym zakresie swoich kompetencji powinny zapewniać samorządy lokalne.

4. Żądamy by media wzięły na siebie odpowiedzialność za uświadamianie społeczeństwa o bezpośrednich zagrożeniach związanych z kryzysem klimatycznym. Wzywamy do priorytetyzacji tematu katastrofy klimatycznej w przekazie medialnym oraz posługiwania się językiem odzwierciedlającym wagę problemu.

5. Żądamy przyjęcia przez parlament RP ustawy powołującej ekspercką i niezależną Radę Klimatyczną, której zadaniem będzie opracowanie strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do roku 2040 oraz kontrola realizacji tej strategii. Ustawa ta musi być stworzona przy aprobacie środowiska naukowego, maksymalnej transparentności i przy szerokich konsultacjach społecznych.

6. Oczekujemy podjęcia natychmiastowych kroków prowadzących do przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji gospodarki w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Przyszłość planety to przyszłość nas wszystkich, nie dajmy się podzielić, nie bójmy się zmiany, żądajmy jej.

Zapraszamy wszystkie grupy młodzieżowe, szkoły, osoby – młodsze i starsze – do przyłączania się do Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.

Ponieważ jesteśmy ruchem uczniów i uczennic oraz chcemy być apolityczni, naszym jedynym źródłem wsparcia finansowego są w tej chwili bezpośrednie wpłaty od osób, które wspierają nasze działania. Bardzo potrzebujemy tego wsparcia, ponieważ nie poprzestaniemy na jednym strajku – będziemy organizować kolejne, miejmy nadzieję, że większe. Oto link do zrzutki, gdzie można wpłacać pieniądze: https://zrzutka.pl/jgzf6z. Po każdym strajku będziemy publikować rozliczenia z wydanych pieniędzy.