Emisja gazów cieplarnianych na 1 mieszkańca Polski zwiększyła się z 10,4 do 11 ton między 2000 a 2017 r., podczas gdy w tym samym czasie średnia dla Unii Europejskiej zmalała z 10,8 do 8,8 ton na mieszkańca. Zobacz dane Eurostatu dla różnych krajów od 2000 (link).

Jednocześnie prawie 80% energii było wytworzone w Polsce z węgla w 2016. To najwięcej w całej Unii Europejskiej, dla której średnia wynosi 17,5%. Zaledwie 13,6% energii w Polsce jest produkowane z odnawialnych źródeł energii co stawia nasz kraj na 25. miejscu na 28 krajów UE. Zobacz więcej danych Eurostat na temat energii (link).

Tymczasem 17,2 lat wynosił średni wiek samochodu osobowego w Polsce na koniec 2015. Polacy jeżdżą najstarszymi samochodami w Unii Europejskiej. Dla porównania średni wiek samochodu w Niemczech to 8,9 lat, we Francji – 9 lat a średnia dla Unii Europejskiej wynosi 10,7 lat. Na koniec 2015 r. w Polsce było zarejestrowanych prawie 21 mln samochodów osobowych. Zobacz dane na temat średniego wieku samochodów osobowych w Unii Europejskiej (European Automobile Manufactures Association) (link).